Zadnje novice in prispevki!

Zadnje novice

Katekizem katoliške vere:

V veri sodelujeta človeški razum in volja z Božjo milostjo: Verovati je dejanje razuma, ki pritrdi Božji resnici na ukaz volje, ki jo Bog nagiblje z milostjo.« 
(1. vat. K.: DS 3009) (KKC 155)